produccio agroalimentaria

 

Un programa que impulsa la producció ecològica!

Aquest divendres s’ha reunit la taula sectorial de la producció Agrària Ecològica a la seu dels Serveis centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, presidida pel director general d’Agricultura i Ramaderia.

Des del DARP s’han presentat alguns temes que són de molt interès pel sector. Entre aquests temes destaca el programa de foment de la producció agroalimentària ecològica de Catalunya, que s’aplicarà fins a l’any 2020, coincidint amb el període de vigència i aplicació de l’actual Programa de Desenvolupament Rural.

Aquest nou Programa pretén afavorir el desenvolupament de les produccions i el consum de productes ecològics.

Aquest nou programa s’estructurà en 4 àmbits de treball: el foment de les produccions, de la innovació, de la comercialització i del consum, i de la comunicació. Per a cadascun d’aquests àmbits es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a un total de 19, dins dels quals s’aniran desenvolupant actuacions concretes. Algunes d’elles ja s’estan realitzant, mentre que d’altres s’aniran incorporant al llarg de la seva aplicació.