Ordenen el sacrifici 6 granges d´ànecs influenciades per la grip aviària