fruites-fresques


L’exportació de fruites i hortalisses al setembre creix un 15,8% en volum amb relació amb el mateix mes de l’any anterior, ascendint a 598.923 tones i un 11,3% en valor, ascendint a 554 milions d’euros, segons dades de la direcció General de Duanes, processats per Fepex.

Les hortalisses creixen un 26,5% en volum, totalitzant 212.000 tones i un 21,8% en valor, totalitzant 186 milions d’euros, observant-se un fort creixement en pebrot amb 28.339 tones (+ 84%) per un valor de 23 milions d’ euros (+ 57%), tomàquet, amb 27.964 tones (+ 81%), per un valor de 32 milions d’euros (+ 28%) i all amb 16.990 tones (+ 37%) per un valor 38 milions d’euros (+ 80%).

Les fruites creixen un 10,7% en volum, totalitzant 386.391 tones i un 6,6% en valor, amb 368 milions d’euros. Les principals fruites exportades en aquest mes van ser nectarines amb 68.846 tones, préssecs amb 63.225 tones, síndries amb 37.684 tones, raïm de taula amb 31.089 tones i prunes amb 21.505 tones.

En fruita d’os es constata una recuperació en el mes de setembre després dels retrocessos de mesos anteriors. El volum de vendes de préssec va descendir en mesos com juny (-17,6%) i juliol (-18,2%) mentre que es va recuperar a l’agost (+ 26%) i setembre (+ 29%). La nectarina també va registrar retrocés en la primera part de la campanya, amb un 22% menys de volum al maig, un 37% menys al juny i un 19% al juliol, mentre que a l’agost va augmentar un 2% i al setembre un 15% . Un procés similar, de retrocés a l’inici i de recuperació a meitat de la campanya, s’observa en pruna i albercoc.

L’exportació de raïm de taula al setembre es va situar en 31.089 tones (+ 26%) però retrocedeix el valor un 6,9% ascendint a 54 milions d’euros. La síndria també manté el seu creixement en aquest mes amb 37.684 tones (+ 27%) per un valor de 17 milions d’euros (+ 42%).

En fruita de llavor, les exportacions de pomes en aquest mes van totalitzar 16.557 tones (+ 20,8%) per un valor de 11,7 milions d’euros (+ 5%) i les de pera ascendir a17.976 tones (+ 9% ) i 14,5 milions d’euros (+ 4%), segons dades de la Direcció General de Duanes, processats per Fepex.