alimentació correcte

Problema social

Tots sabem que cada vegada més l’obesitat és un problema massa freqüent, especialment si es tracta del cas de nens, denominat amb el ja conegut fenomen ‘d’obesitat infantil’. Una de les causes principal i possiblement la més important, és la mala alimentació que han agafat moltes famílies i nens, en uns hàbits on les dietes són de tot menys saludables.

Lògicament l’excés de sucres, la falta de peixos i verdures o els dolços són factors que hi ha molts pares avui que no tenen en compte i que ni molt menys ho tenen com a principal preocupació, ja que les enquestes i els seus resultats del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya així ho confirmen.

Principals culpables

Tot i així, un altre factor que es creu que pot ser encara més determinant, és el conegut ‘fast food‘. Les cadenes alimentàries d’aquest tipus que cada vegada són més freqüents, designen molts dels seus productes destinants cap als nens, cosa que els atrau i fa que demanin als seus pares que els hi comprin. Davant de la inconsciència d’aquests, comporta el desenllaç amb l’excés de consum d’hamburgueses, patates, olis i greixos innecessaris que l’única cosa que provoquen és l’obesitat.

A més cal afegir-li un aspecte condicionant que sens dubte és determinant i a la vegada preocupant. Com tots sabem entren les generacions 2.0, les quals es caracteritzen per tenir un domini i contacte des de molt petits amb les noves tecnologies. Això provoca que es crein els coneguts ‘gamers‘, que són jugadors de videoconsoles que s’ha arribat al punt en què es tracti d’una figura professionalitzada i convertida en termes laborals.

Obviament és un factor que canvia els gustos i les activitats que els més joves i petits vulguin realitzar. Anys enrere, els nens preferien anar al parc i jugar, i fins i tot en la majoria de casos demanaven als seus pares que els apuntéssin a qualsevol esport o activitat extraescolar. Ara, la primera cosa que pensen quan surten de classe és anar a jugar a la videoconsola, amb la qual cosa provoca que els nens realitzin menys activitats físiques. 

Una via de sortida

La solució? Doncs podrien ser moltes, però sens dubte n’hi ha una que influiria directament en una bona i correcta alimentació. Es tractaria d’implantar més les campanyes educatives a les escoles que recolzin directament en la bona alimentació i focalitzar sobre aquest tema, és a dir, per exemple es podria tenir en compte aspectes com el funcionament de la producció agrícola.

Aquest fet, que podria atraïr l’interés del més petit en aquest aspecte i (capacitar més interés als més joves respecte aquest sector), i alhora s’influenciaria sobre quins són els millors aliments per tenir una linea saludable, així com advertint dels perills potencials que provoca tenir una mala alimentació.