No es preveuen nous ajuts al foment de les pastures i la ramaderia extensiva