bov

Són molts els casos en què els animals bovins i els que s’utilitzen per treure’n algun tipus de producció, s’han posat malalts per alguns tipus de malaltia o tingut algun virus que els ha impossibilitat donar els la producció pel que se l’utilitza, el que significa lògicament pèrdues econòmiques pels pagesos o agricultors, que cultiven gràcies a la producció animal.

Per aquesta raó la DARP ha decidit convocar una jornada informativa sobre les prevencions necessàries per evitar aquest tipus de malalties i a la vegada donar uns ajuts econòmics, els quals serveixen a aquells que els necessitin per tenir tot el necessari per curar o prevenir el seu bestiar.

Els ajuts consistiran en compensar les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i els seus ramaders pels costos que representa la realització d’aquestes proves diagnòstiques, amb la qual cosa reforçarà els laboratoris i estudis que s’han de realitzar per millorar la recerca i trobar solucions a aquest tipus de problemes.

Dels que puguin estar dins d’aquests ajuts, hauran d’haver realitzat les actuacions o haver tingut algun tipus de problemes d’aquest estil amb el seu bestiar entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2017 i s’hauran de justificar abans del 25 de novembre d’aquest mateix any. Així mateix, el període per inscriure’s i poder rebre aquests ajuts, consistirà en fer les presentacions necessària i acreditacions per demostrar-ho. El termini finalitzarà el 26 de setembre de 2017, inclòs.

El més important és tenir més facilitat per prevenir aquestes malalties i tenir més qualitat pels diagnòstics, per això cal rebre els ajuts que falta pel material i treball necessari, cosa que sembla i tant de bo, amb els nous ajuts que proporcionarà la Generalitat es trobarà solució o si més no, millorar les condicions en les quals es trobin els investigadors i ramaders davants d’aquests handicaps.