Més de 57.000 titulars d´explotacions catalanes poden fer la Declaració Única Agrària 2017