Les embarcacions d’arrossegament de Palamós, tornen a la pesca