depuradores

Diferents investigadors de la UAB han comprovat l’eficàcia de biofertilitzants, obtinguts a partir de fangs de depuradora, en la millora de la producció i qualitat del blat de moro quan són subministrats sobre la planta i full del cultiu. En concret, l’aplicació d’aquesta esmena, augmenta el rendiment del cultiu un 17% i incrementa les proteïnes del gra un 30%.

Unes obtencions eficients

Segons el que s’ha constatat és que quan el compost orgànic s’aplica per aquest procediment ha una repercussió positiva en la nutrició de la planta, el que influeix en la producció i qualitat de la collita. Per contra, quan s’aplica al sòl no s’aprecien millores significatives.

Els resultats, que les substàncies orgàniques que conté aquest biofertilitzant permeten que la planta pugui absorbir millor els nutrients i d’aquesta manera facilitar el seu creixement.

Per a l’obtenció del biofertilitzant s’introdueixen els llots, procedents d’aigües residuals de depuradora, en un bioreactor o recipient que manté un ambient biològicament actiu, on en condicions òptimes de pH i temperatura, així com amb l’ús de determinats enzims, es transforma el fang en un compost orgànic molt ric en proteïnes de baix pes molecular – com els aminoàcids -, fàcil i ràpidament assimilables per la planta.

Amb aquest treball vam aconseguir constatar l’efectivitat d’un biofertilitzant elaborat a partir de fangs i revaloritzar un residu que s’incrementa cada any i no troba noves vies d’aplicació.