La producció d´oli es pot reduir un 15% per la climatologia