La PATT presenta les noves circumscripcions econòmiques fructícoles