gall-penedes

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per la qual s’aprova el reconeixement transitori i el reglament, també amb caràcter transitori, de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Gall del Penedès, i es reconeix el seu consell regulador provisional.

Això significa que després d’anys de dedicació i feina, la IGP Gall del Penedès ja és una realitat a Catalunya. El reconeixement definitiu a escala europea s’assolirà quan s’inscrigui en el registre europeu de denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides. Aquest procediment es troba en un punt molt avançat atès que el passat 23 de febrer es va publicar la sol·licitud al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Per aquest motiu, s’espera que la IGP Gall del Penedès serà una realitat també a nivell internacional a l’estiu.

FOTO WEB DEL LOGOTIP.

La Indicació Geogràfica Protegida Gall del Penedès protegeix carn fresca de pollastre de la varietat Penedesenca negra millorada de la raça Penedesenca tradicional. Es tracta d’una au de creixement lent, molt rústica, amb bona vitalitat, de tipologia corporal mediterrània, lleugera i de producció de carn pesada, resistent a la calor i al fred mediterrani. És una carn que es caracteritza per la seva qualitat gustativa, el color rogenc de les canals i una carn i uns músculs ferms i sucosos.