La Generalitat crea un programa de control oficial de la cadena alimentària a Catalunya