LA DO CATALUNYA CELEBRA UNA NOVA EDICIÓ DE L’ELECTRONIC WINE SUNSET EN EL MARC DE LA FIRA TEMPS DE VI