raïm-estudi

Investigadors de l’IRTA i la Universitat Politècnica de València (UPV) han obtingut una nova formulació, en forma de granulat dispersable en aigua (WG), per al control biològic del cultiu del raïm. Diluït en aigua i polvoritzat sobre les plantes, genera un film comestible i totalment innocu sobre aquests cultius, protegint-los de la podridura per Botrytis cinerea, una de les causes més importants de deteriorament i pèrdues en el sector vitícola. Part d’aquest treball ha estat publicat recentment a la revista Biological Control i ha obtingut finançament de l’INIA (Institut Nacional d’Investigacions Agràries) i del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

La base del nou producte és el llevat Candida sake CPA-1, un agent de biocontrol aïllat i desenvolupat per l’IRTA i la Universitat de Lleida i que ja havia mostrat anteriorment la seva efectivitat en el control de les principals malalties de postcollita de fruita de llavor , i l’ús constitueix una de les alternatives de major interès davant els fungicides químics. Els estudis coordinats dels investigadors de la UPV (experts en recobriments) i l’IRTA (experts en biocontrol i en producció i formulació de microorganismes), han permès desenvolupar noves formulacions d’aquest microorganisme per garantir la seva màxima eficàcia, durabilitat i resistència un cop s’aplica sobre el suport vegetal. Entre els productes utilitzats per a l’obtenció de les dispersions amb les de formar els recobriments, els més eficaços han estat el midó de patata pregelatinitzat i el caseïnat sòdic.

“Un cop aplicat sobre el cultiu, el film que es genera permet fixar el microorganisme sobre la planta, de manera que és més capaç de resistir pluges, i altres factors climàtics adversos”, apunta Amparo Chiralt, investigadora de l’Institut d’Enginyeria d’Aliments per a al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València. A més, “a sobreviure millor en condicions de camp, s’espera que l’efectivitat de l’agent de biocontrol millori i s’obtingui un control més eficaç de la malaltia i una disminució de les podridures i les pèrdues”, explica Neus Teixidó, responsable d’aquesta investigació a l’IRTA.