cereals mercat

Un temps d’espera

Després d’uns mesos d‘inestabilitat i incertesa en el mercat dels cereals, arribats a aquestes dates sembla que els preus no paren de pujar, tot i que aquest cop els principals afectats no són els agricultors, sinó els majoristes, que veuen com els preus de venta en aquesta part de la cadena no paren d’augmentar considerablement.

Hi ha vegades les quals els agricultors produeixen les collites a uns preus relativament alts i després es veuen obligats a vendre als majoristes a un preu que no deixa gaire marge de benefici, ja que aquests consideren que no han de pagar més per determinades produccions.

El consumidor és el ‘rei’

En aquest cas però, els cereals són una de les collites més demanades pels comerciants, cosa que els agricultors són conscients i d’aquesta manera no baixen el preu de venda de les seves produccions cap als majoristes. És cert que els preus de les matèries primeres dels cereals no paren de pujar, però com que els agricultors veuen que tot i venen a un preu que els hi doni un marge considerable i satisfacori, els majoristes ho segueixen comprar (no com han fet en altres casos), en els quals els agricultors s’han vist obligats a baixar el preu de venda.

Aquesta ‘guerra’ sembla que de moment l’estan guanyant els pagesos, ja que a dia d’avui encara no han baixat ni un cèntim el preu de les seves collites, ja segons els minoristes i comerciants, els consumidors finals sempre responen de manera positiva, amb la qual està sent el decisori d’aquest mercat i a la vegada els que estan perjudicant principalment als majoristes.

Espera i inestabilitat

De moment sembla que la cosa no canviarà gaire, tot i que sí que sembla que últimament hi ha tendència a que alguns majoristes hagin passat de comprar el blat tou en substitució del blat dur.

Tot i així només està passant en els casos que els majoristes tenen uns clients en termes generals, que no demanen el blat d’un tipus determinat, sinó que simplement demanen la compra de cereals a nivell global, amb la qual cosa els majoristes tenen més capacitat d’elecció i a la vegada de tenir menys despesses per comprar el blat dur, que des de fa anys, és el més comprat en aquest particular i inestable mercat.