formación agricultura

Aquest curs entrant s’iniciarà la creació d’un espai públic de formació de gestió empresarial del sector agroalimentari, promulgada i subvencionada per la DARP. D’aquesta manera, s’inicia un procés de qualitat educativa i formadora, per tal d’assegurar-se la prosperitat i sobretot la viabilitat, efectivitat i qualitat dels serveis del sector, ja que anteriorment sí que hi havia cursos de formació, però estaven unificats en alguns aspectes, ni tenien la transparència i fons que havien de tenir per disposar d’una docència amb assegurançes i plenament professional.

Nou campus organitzador

D’aquesta manera es donarà inici al Campus Empresarial Agrari, que serà el responsable i el centre d’organitzar tots els cursos que puguin haver especialitats en aquests termes, que durant aquest any, s’han estat organitzant els programes docents per tal cobrir teòricament tots els aspectes que cal saber i tenir en compte per a una bona formació docent agroalimentària.

Aquesta docència començarà el curs vinent, on aquells estudiants que vulguin, ja es poden apuntar i que de moment, les places i sol·licituts van augmentant considerablement. El projecte formatiu, tindrà la possibilitat de ser presencial, semipresencial o a distància, amb la qual cosa suposa una comoditat per alguns usuaris, que volien apuntar-se als cursos però degut a activitats externes o per temes laborals, no podien apuntar-se amb les franges horàries disponibles. El curs començarà a partir de l’octubre.

Les escoles s´apunten al programa

La xarxa coptarà amb 14 centres d’escoles agràries, en les quals es podran disposar en diferents llocs, que es connectaran amb el mateix pla docent establert. Aquesta reforma, suposa una millora de qualitat en els estudis del sector, que rebia algunes queixes no només d’algunes parts del pla docent, sinó també que els cursos que hi havia fins ara, potser eren més específics de determinades branques del sector, amb la qual cosa alguns es deixaven temes bàsics en la l’agricultura i la seva gestió empresarial, en centres que no fossin de formació universitària. Així ho ha fet per exemple l’Escola Agrària d’Amposta també planteja un canvi d’orientació del seu Cicle Formatiu de Grau Mitjà, que deixarà de ser el de jardineria i floristeria per a passar a ser de producció agroecològica, amb la qual cosa s’especialitzarà més en el tema que aquest nou pla del Campus Empresarial Agrari ha establert.

Així doncs, sembla que desde la DARP i la Generalitat s’estan donant compte de l’importància que té la preocupació per la prosperitat i futur dels treballadors del sector, ja que no només era mirar per la falta de treballadors futurs, que cada cop més les noves generacions no s’introduïen tant en el sector, sinó per la falta de formació i preparació dels agricultors, que amb aquest pla el seu ensenyament comptarà amb aspectes bàsics i fonamentals d’activitats i lliçons teòriques i pràctiques.