Flamenquins (rotllets fregits) de vedella i formatge