cultiu-arros

Espanya compta amb explotacions d’arròs que generen exportacions arreu del món tot i que també n’importa. No obstant, la diferència és clara. Per aquesta campanya s’espera exportar unes 200.000 tones, mentre que se n’importaran al voltant de 79.000.

Les estimacions sobre la producció mundial per a la campanya 2016/17, segons les dades del Consell Internacional de Cereals (CIC), que es xifren en 486 milions de tones d’arròs blanquejat, un 2,7% més que la campanya anterior, amb un consum que s’estima arribarà als 488 milions de tones d’arròs blanquejat, el que suposa un increment d’un 1%. La combinació d’aquests factors fa que els estocs disminueixin, arribant als 99 milions de tones, un 2% inferior a la campanya anterior.

A Espanya, la superfície d’arròs per a aquesta campanya 2015/2016 és de 110.000 hectàrees, similar a la campanya precedent amb una producció de 842.000 tones (un 2,2% inferior a les de la campanya anterior), destacant les zones de producció d’Andalusia, Extremadura, Catalunya i València.