Es concreten les actuacions per millorar la producció, comercialització i promoció de l'avellana