Els vins GRAN PRINCEPS, NOIR PRINCEPS i ROSÉ PRINCEPS de Canals & Munné renoven la seva imatge