ruits

Va succeir amb la fruita. També amb la verema. I ara, la recol·lecció de l’ametlla arriba amb més pressa del que és habitual. Els capricis del clima, essencialment la sequera, han avançat aquest any la recol·lecció del fruit, les varietats més primerenques van començar a collir a mitjans del mes d’agost. I a més han posat en condicional el volum de producció previst per la Taula Nacional de Fruits Secs (de la qual formen part les organitzacions agràries COAG, Asaja i UPA, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i l’Associació Espanyola d’Organitzacions de Productors de Fruits Secs i Garrofes ), que fins i tot ha rebaixat les estimacions realitzades al maig.

Els seus nous càlculs situen ara la producció prevista per al conjunt d’Espanya en 56.513 tones d’ametlla en gra (un 2,1% menor al que inicialment s’esperava).

Una revisió a la baixa que la Taula Nacional de Fruits Secs va justificar per l’adversa climatologia que el camp espanyol porta suportant des de mitjans de febrer, marcada per l’escassetat pluges i les altes temperatures, però en la qual tampoc han faltat les gelades, encara que la qualitat i la mida de les ametlles s’ha mantingut alts. Malgrat tot, les xifres suposen un increment del 23,21% respecte a la campanya anterior i és un 27,68% superior si es compara amb la mitjana dels últims cinc anys.

Les cooperatives, que vam presentar una proposta d’incentius mediambientals a la Conselleria, no compartim aquesta decisió i menys la discriminació cap a la fruita seca, quan s’estan mantenint els incentius agroambientals en altres cultius, sosté Palau.

En el marc del sector de la fruita seca havia percebut més de 7 milions d’euros en mesures agroambientals, que serveixen per compensar el sobrecost derivat de l’aplicació de pràctiques de cultiu més respectuoses amb el medi ambient, segons les dades de la Federació de Coopertivas. Catalunya té 51.000 hectàrees que es destinen a la producció de fruita seca i que estan ubicades en zones on hi ha un alt risc d’abandonament del cultiu.