tractorada

Fa uns dies parlavem sobre l’increment del preu i la poca producció que des de fa fa ja cinc campanyes estan patint els fruits d’os que es cultiven pels pagesos a moltes zones de Catalunya. Aquesta setmana, concretament dimecres, ha sigut quan la Unió de Pagessos ha decidit formalitzar les seves queixes que tenien des de fa molts temps i organitzant una trobada per fer-ho col·lectivament.

Manifestació conjunta

Així van iniciar una tractorada conjunta on van assistir alguns pagessos de la zona, per fer més força a l’hora d’otorgar la carta que redacta les queixes i pèticions per millorar aquesta situació que provoca pèrdues de benefici als agricultors.

Aquesta queixa la va rebre Inma Manso, subdelegada del Govern espanyol a Lleida, que posteriorment va afirmar que enviarà la carta a Madrid, on l’hauran d’analitzar i decidir si finalment li donen les coses reclamades o com o mínim busquen un punt de solució intermig i satisfactori per ambdues parts. Lògicament, al tractar-se d’un tema que engloba els aspectes on l’Estat té més potestat que la Generalitat (ja que són els fruits que entren a Espanya), el govern central serà qui haurà de decidir, tot i que també tindria la possibilitat de parlar-ho amb el govern català.

Catalunya és la principal afectada

Cal dir que en termes general, és un aspecte que afecta més al territori català, tot i que en alguns punts concrets de la resta d’Espanya, també han vist com aquesta baixada de valor d’aquests tipus de fruits els ha afectat.

En les queixes formalitzades, el col·lectiu de pagesos, primerament afirmava que volia rebre més ajudes econòmiques per part del govern, ja que entenent la inestabilitat i comportament del mercat i sabent que el valor d’alguns fruits i productes determinats poden variar, ‘accepten’ la situació, però per contra reclamen una petita intervenció de l’Estat per poder fer les seves produccions més viables.

Per altra banda, l’altra cosa que demanen és que es posin bonificacions o bé reduccions en les quotes de la Seguretat Social que els agricultors han de pagar a Hisenda, per tal que els permeti allegeugerar les despesses, que se sumen al cost un pèl elevat que els els costa fer algunes produccions determinades.

Així doncs, el col·lectiu acceptaria i veuria amb bons ulls que acceptessin alguna d’aquestes dues propostes que els ajudés en aquesta situació en la qual sens dubte, alhora milloraria la situació de la producció d’aquest tipus de fruits. A la vegada, Unió de Pagessos ha convocat dues manifestacions més durant la Fira de Sant Miquel de Lleida i el Fruit Attraction de Madrid, per tal de presionar més fomentar les seves protestes.