Els agricultors culpen als distribuïdors de l´encariment de les verdures