eleccionsagraries

El proper 28 de febrer de 2016 se celebraran les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. En aquestes eleccions, que hauran de mesurar la representativitat de les diferents organitzacions professionals agràries, hi tenen dret a vot totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que acreditin la seva condició de professionals del sector agrari. En total, a Catalunya hi ha 26.005 electors.

Aquests comicis representen un canvi important respecte d’anteriors comicis que estaven regulats per la Llei 17/19993, derogada per la Llei 17/2014. Alguns canvis significatius són:

  • Desapareixen les Cambres Agràries Territorials
  • La representativitat s’establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura, respecte del total de vots vàlids, sense cap correcció.
  • Es constituiran meses electorals als municipis i entitats municipals descentralitzades amb més de 15 electors al cens. Els municipis amb menys de 15 electors s’agruparan d’acord amb criteris de proximitat geogràfica.
  • A partir d’aquestes eleccions, la llei marca en cinc anys el termini entre convocatòries.

Les candidatures que es presenten a les eleccions són: