sector primari

Les branques que formen el sector primari aporten uns 1.948 milions d’euros, la qual cosa suposa una mitjana d’uns 1.000 euros per habitant, segons les dades que aporten la Fundació Món Rural.

Falta de treballadors

Cal dir però que la població catalana que ocupa el sector primari ja sigui en ramaderia, agricultura, pesca, entre altres, cada cop és menor, ja que les noves generacions es decanten per introduir-se en altres sectors laborals com ara bé el secundari o el terciari. D’aquesta manera suposa que els treballadors que actualment s’ocupen d’aquest sector primari, són cada vegada menys la qual cosa comporta a que s’hagin de fer càrrec de territoris més grans per individu, però a la vegada aporta més beneficis ja que lògicament s’han de repartir menys entre els agricultors treballadors. De totes formes suposa un problema, degut a que en moltes ocasions l’abast del treball dels pocs treballadors que n’hi ha, no és suficient per ocupar-se plenament de tot el treball.

Tot i aquest problema existent, les aportacions al PIB que es fan des del sector són més positives que negatives, la qual cosa confirma que el treball i les produccions que es fan i hi ha disponibles en els camps catalans de cultiu, estan ben cobertes. Tot i així s’ha de tenir en compte a llarg plaç sobre la preocupació que pot haver a causa de la falta de treballadors en un futur, ja que suposaria una ma d’obra insuficient per treballar tots els camps disponibles, que precisament, Catalunya és una de les comunitats de l’Estat que més camps agrícoles té i que més aporta econònicament al govern central més enllà dels beneficis i produccions pròpies i locals.

Suposa un paper important per a la societat

El govern ho té en compte ja que és conscient de la importància que té aquest sector per a la societat tot i que a primera vista no ho pugui semblar. El cas és que no només produeix aliments que són de primera necessitat, sinó que a més aporta la regulació del cicle de l’aigua, la prevenció de la degradació del sòl, la mitigació del canvi climàtic i la prevenció i mitigació d’incesdis forestal, entre altres aspectes favorables.

D’aquesta manera i tenint en compte tots els factors favorables que aocnsegueix generar les produccion del sector, el que es demana no només per part dels treballadors sinó també per part de sindicats i la DARP, és que s’aconsegueixen fer polítiques que impulsin el sector productiu, però alhora lògicament, que siguin productives i les estratègies no causin danys tercers. A més, per part dels treballadors i sindicats, es demana que tots aquests treballs que fan els agricultors, sigui remmunerat d’una forma digna i justa, per això s’hauria d’aconseguir a través dels compradors que acudeixen als productors per fer-se amb el productes, ajustar el preu de la manera més òptima per a totes les parts. S’ha de recordar que el els preus del sector primari són d’un mercat molt inestable, que pateix unes pujades i baixades de preus molt constants, provocant així que els fruits no tinguin uns preus estables que puguin determinar un valor en el mercat.