El sector primari aporta prop de 2.000 milions al PIB de Catalunya