El primer escorxador de proximitat de Catalunya s´estableix a Prats del Lluçanès