El preu de l´ametlla s´estabilitza i frena totalment la seva caiguda