El pressupost del Departament d´Agricultura creix un 13,6%