pesca-catalunya

 

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, acompanyada del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, s’ha reunit avui amb el sector pesquer per explicar el nou model propi de governança pesquera de Catalunya.

La reunió del Consell també ha servit per presentar el Pla d’actuacions per a enguany. S’hi ha donat una visió de conjunt dels diferents plans de gestió pesquera sota la responsabilitat del Govern de la Generalitat i del nou Pla de millora de la competitivitat del sector del peix blau que és en fase d’elaboració. També s’hi han tractat actuacions previstes en control,  inspecció, comercialització, gestió d’activitats nauticorecreatives i aqüicultura.
El Govern aprovarà en els pròxims mesos un nou decret que posarà l’èmfasi en els plans de gestió com a peça bàsica basada en la coresponsabilitat, i l’establiment d’un sistema de gestió de l’activitat pesquera.
Els nous plans de gestió seran l’eix vertebrador de la nova política pesquera catalana. Uns plans de gestió que duran de manera inherent la cogestió, és a dir, que estaran regulats per un comitè format per l’Administració, científics, pescadors i altres integrants segons cada pla. Aquests nous plans de gestió seran integrals, econòmics i socials, i cadascun tindrà un programa socioeconòmic que es desenvoluparà involucrant el sector com només s’havia fet fins ara a Catalunya en alguna prova pilot.
El nou model també implicarà un nou tipus de gestió en relació amb l’activitat pesquera mitjançant el qual les jornades anuals de pesca es repartiran entre les embarcacions atenent criteris de conservació del recurs.
Catalunya disposarà, per tant, d’un model de gestió de captures únic en el Mediterrani. Una modalitat que no aplica cap país fins ara i que el convertirà en únic a Europa.
Durant la intervenció davant del sector, la consellera Serret ha explicat que “la pesca ha de ser l’eix vertebrador d’una política marítima catalana desenvolupada harmònicament“. Per això, “cal desenvolupar una visió, i el model propi corresponent, sobre Política Marítima que refermi el concepte d’espai marítim català.”
Així, Serret ha volgut deixar clar que “amb aquest model, Catalunya se situarà al capdavant dels països mediterranis i europeus pel que fa a la innovació i la racionalització del model de gestió pesquera. El model català serà de referència.”