ajudes rurals

Els Departaments de Governació, Territori i Agricultura presenten la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

La petició local especialment des del sector agrícola feia temps que es demanava. Hi havia una necessitat d’aranjar camins, bàsicament, en municipis d’una gran extensió, però amb pocs recursos i, per tant, si no hi havia ajuda directa per part del Govern de Catalunya, aquests camins no es podien arreglar. Així va argumentar la Consellera Meritxell Borràs les futures inversions per als camins públics destinats a la producció i distribució del sector agrícola, que s’executarà l’any vinent. Cal dir que això lògicament, comportarà unes dificultats pressupostàries per al Govern català, però aquest cop el principal objectiu és que tothom tingui les mateixes possibilitats i facilitats per poder realitzar les seves feines sense que la infraestructura o logística sigui un problema.

Per altra banda, la consellera Serret també ha dit que “una bona xarxa de camins rurals és una estructura fonament que contribueix a assentar l’activitat econòmica i gent al territori”. Serret ha explicat que facilitar l’accés a serveis bàsics als pobles “vol dir facilitar que més persones puguin desenvolupar projectes professionals i de vida al voltant del sector primari i de l’entramat socioeconòmic que se’n deriva”. També ha recordat que amb aquest pla s’afavoreix l’accés a explotacions agràries i a les masses forestals per mantenir l’activitat en el sector i un medi ben gestionat. “Un pas important per a l’equilibri territorial i la cohesió econòmica, social i ambiental del país”, ha afirmat.
El conseller Rull ha assegurat que l’estat del benestar, en una part de Catalunya, també és accessibilitat. “El pla de camins és una aposta estratègica de país”, i ha afegit que “és una inversió molt important de cara al futur perquè incideix en la capacitat de transformació dels municipis”.
Els llocs locals podran sol·licitar els ajuts
 
El Govern hi destinarà una dotació total de 29,5 milions d’euros, dels quals 16 milions els aportarà el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; 9 milions seran a càrrec del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, i 4,5 milions, a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Aquests ajuts tenen la voluntat d’incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. Alhora, responen també al compromís del Govern de la Generalitat per donar suport als petits municipis, que són els que presenten més dificultats per poder dur a terme aquest tipus d’actuacions.
Les ajudes estan pensades i dirigides cap a aquells camins i llocs que siguin de difícil accés o que la seva circulació amb automòbils urbans i de camp com tractors o altres, sigui molt complicada o pràcticament impossible. Està clar que els condicionaments no són els millors ni els més òptims en moltes zones i camins rurals de Catalunya, però el cas és que degut als fons disponibles, només s’arreglaran de forma més acurada, valorant i tenint en compte aquells camins que estiguin en pitjors situacions i que tinguin més trànsit.
Podran sol·licitar els ajuts els municipis de muntanya i els que pertanyen a una comarca de muntanya, sense límit de població; els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants; els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants; els consells comarcals de muntanya, i el Conselh Generau de l’Aran.
Es subvencionaran per part del Govern camins d’accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics; la inversió en camins de titularitat municipal per facilitar l’accés a explotacions agràries i ramaderes i punts d‘interès turístic o paisatgístic, i les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins. Aquest subvencionament peró no serà inmmediat, ja que en principi tindrà una durada de tres anys, on es destinara a prop d’uns 50.000 euros.
Un Comitè de Valoració format per representants dels departaments de Governació, Territori i Agricultura valorarà els projectes presentats i elaborarà una proposta per a la concessió de les subvencions.
FONT: Gencat