El Departament d'Agricultura convoca la IVa edició del Premi Ruralapps