El Departament d'Agricultura actua per a garantir el compliment de la normativa en matèria de sanitat animal i salut pública