El DARP abona més de 10,7 M€ en ajuts a les zones amb limitacions naturals