Crystal glasses of wine on the background of Christmas lights

La Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders demanda a l’administració reduir l’IVA al vi per fomentar el seu consum, en presentar caigudes del 18,53% en els últims deu anys.

Unió d’Unions, amb l’objectiu de dinamitzar el mercat del vi, demana que es permeti tributar al 10% donat l’origen natural del mateix i recollit en la Llei 24/2003 i que representa, a més, un dels subsectors més importants d’agro espanyol, amb una penetració tal que és clau per a l’economia de les zones productores per la generació de riquesa (econòmica, social, mediambiental, etc.) que implica.

En aquest sentit, segons fonts oficials, a Espanya es dediquen al cultiu de la vinya a prop de 968.000 hectàrees, sent el tercer cultiu més important després dels herbacis i l’olivar, pel que fa a extensió de cultiu.

Aquesta superfície de cultiu genera la producció mitjana que representa una aportació econòmica mitjana anual d’uns 1.100 milions euros, constituint, a més, un dels capítols més importants de les exportacions agroalimentàries espanyoles.

No obstant això, s’està produint un descens continuat del seu consum a nivell nacional, així ho reflecteixen les dades per càpita que han anat reduint de mica en mica, passant de 10,90 litres en 2004-8,88 litres en 2015, és a dir, una disminució del 18,53% del consum per càpita en una dècada.

“Aquesta baixada generalitzada del consum de vi influeix negativament no només en la rendibilitat de les explotacions agrícoles, sinó que afecta de manera directa al desenvolupament econòmic del medi rural i representa la pèrdua progressiva dels valors culturals i gastronòmics lligats al vi. “- Informen des de l’organització.

Revisant la tendència, Unió d’Unions posa de manifest que, al marge d’altres factors, en els hàbits de consum, va incidir l’augment en 2012 de l’IVA que afecta aquest producte fins al tipus del 21%.

La Llei 24/2003, específica per al sector, defineix el vi com un aliment natural, el que hauria de servir per establir la seva taxa d’IVA en el 10%, la mateixa que per a altres aliments, excepte per la redacció actual de la normativa sobre l’IVA que exceptua a qualsevol beguda alcohòlica independentment de la seva naturalesa o grau per a tributar a aquest tipus reduït.

Unió d’Unions proposa una modificació de la norma de l’IVA que permeti que el vi es greu al tipus reduït del 10% com a tal aliment, lligat a més a la dieta mediterrània, el consum, raonable i moderat, és saludable. Així ho ha traslladat als diversos grups parlamentaris en el seu document de propostes Agràries i, recentment també a diputats valencians a través de la Unió de Llauradors, organització de la Unió d’Unions en aquella comunitat autònoma.

Unió d’Unions considera que aquest nou tipus, acompanyat de campanyes d’informació sobre els valors d’aquesta producció i sobre el seu consum responsable haurien d’anar encaminades a millorar la seva apreciació sobre els consumidors i invertir la tendència d’aquests anys passats.