El 2015 es va facturar un 38% més que l’any anterior, arribant als 400M€. El nombre d’operadors de productes ecològics creix prop d’un 7,5% el 2016. La superfície de producció ecològica a Catalunya arriba a les 170.000 ha., un 21,1% més que l’any anterior.

fff

“Les dades de l’any passat ja ens deien que la producció agrària ecològica anava bé i que tot el sector evolucionava positivament, les dades i resultats del CCPAE d’enguany confirmen aquest tendència amb l’increment d’un 38% de les facturacions de productes agraris ecològics el 2015 respecte l’any anterior, arribant als 401 M€”. Ho ha explicat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, a la roda de premsa en què s’han presentat les dades de producció agrària ecològica a Catalunya 2016.

Per al seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, que ha presentat el detall de les dades, ha destacat que “en vint anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important”.

Exemple d’això és l’increment el 2016 del 7,43% d’operadors inscrits respecte l’any anterior, arribant-se a més de 3.200. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els importadors (17,5%), seguits pels elaboradors (10,9%, incloent els minoristes) i els comercialitzadors (10,0%).

En relació a la superfície de producció ecològica, l’any 2016 va créixer un 21,1% en relació a l’any anterior, arribant a més de 170.000 hectàrees inscrites per gairebé 2.000 productors. Dos terceres parts d’aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l’alimentació del bestiar de producció ecològica.

De la superfície destinada als cultius, gairebé el 40% es dedica a la vinya. Després de la vinya, la superfície de conreus ecològics es dedica majoritàriament a oliveres (23%), conreus extensius (17%) i seguit de fruits secs (8%), fruiters (3%) i hortalisses (2%). Cal destacar el creixement que ha experimentat la superfície dedicada als fruiters, que ha crescut un 38,87%.

En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions (+5,16%), que arriben a les 843. Tot i que el vaquí de carn continua com la més implantada, cal destacar els augments d’altres menors com l’avicultura de posta (+58,82%), l’avicultura de carn (+16,67%) i l’equí (+13,24%).

Pel que fa als gairebé 1.000 operadors que es dediquen a activitats secundàries, dominen les empreses que es dediquen a la comercialització i distribució de productes ecològics, el que prova el creixement del consum en el mercat interior. Les segueixen les empreses que es dediquen a l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos i a les que es dediquen a l’emmagatzematge de productes.

 

Font: Agricultura. Gencat