Botigues Plana de Vic

Les botigues Plana de Vic es van crear l’any 2005 amb l’objectiu de buscar una nova via de sostenibilitat per al sector agroramader i poder tancar el cercle del control de l’alimentació amb la fase de comercialització.

Es comercialitzen productes procedents de les explotacions dels mateixos socis, productes d’altres cooperatives i de productors artesans. Així, es converteixen en un espai de proximitat per vendre productes frescos i oferir la màxima confiança i seguretat al consumidor.

La carn de porc i de vedella és el producte estrella de la cooperativa. Procedent d’animals de les explotacions dels socis de la cooperativa, segueix un estricte procés de traçabilitat que permet identificar l’origen de l’animal, la seva alimentació durant tot el cicle de vida i l’explotació de la qual procedeix.

A Vic tenim aquesta botiga:

  • Rambla Hospital, 42: Vic és una ciutat de llarga tradició agroramadera on, des de sempre, s’ha criat molt bestiar, sobretot porcs i, per tant, tota la carn i tots els elaborats que se’n deriven són apreciats, a més de tenir les oficines de la cooperativa en aquesta mateixa població. Per això la de Vic, que es va inaugurar el 23 de febrer del 2005, va ser la primera botiga del projecte, i va ser a partir de l’aprenentatge de la gestió del negoci i dels clients que es va traslladar tot el coneixement a les obertures següents. Com a punt diferencial, la botiga de Vic amplia l’oferta de productes amb un taulell de carn tradicional, una fleca que forneja el pa cada dia i una secció de fruita de temporada. Per càrrega i descàrrega es pot aparcar a l’espai habilitat de l’Economat del carrer Morgades, 4, i els aparcaments privats més propers són a la Plaça Major i al Passeig.
    Telèfon: 93 881 47 84    Correu: vic@planadevic.cat
    Horaris: De dilluns a divendres  de 9h a 14h i de 16:30h a 20:30h i dissabtes de 9h a 14:30h i de 17h a 20:30h.

vic vic