bosc

S’han convocat per part de la Generalitat de Catalunya i la DARP, una convocatòria d’ajuts que les pot demanar aquell qui vulgui, per a les finques forestals de titularitat privada per a la creació d’agrupacions i d’organitzacions de productors forestals. La convocatòria finalitzarà el 5 d’octubre d’aquest mateix any, en què serà l’últim dia inclòs que es podran demanar les subvencions.

El 6 de juny va ser el primer dia que es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ARP/1369/2017 amb la finaliltat d’ajudar a tots aquells productors forestals que necessitin les ajudes necessàries. D’aquesta manera s’impulsa una nova activitat per fomentar aquesta branca del sector, que en termes generals, al no agafar tant protagonisme com altres branques del sector agrícola, potser no rebia tantes ajudes ni subvencions econòmiques, ni tampoc campanyes o convocatòries pels particulars.

Creació de noves agrupacions forestals

El que es vol aconseguir amb aquests ajuts és fomentar la creació d’agrupacions i de productors forestals, ja que com es comentava abans, el sector fins ara no compatava amb un número sostenible i efectiu d’agrupacions col·lectives, cosa que suposava que el sector no progresés de manera òptima. D’aquesta manera, després d’analitzar quins podien ser alguns dels causants, la Generalitat ha determinat que potser el principal problema eren els costos econòmics de producció i manteniment que suposava una inversió d’aquest tipus en el sector forestal.

El cas és que les produccions forestals, tenen més importància de la que se li estava donant fins ara, potser també s’ha de dir, que sobretot els boscos cada any pateixen incendis, majoritàriament provocats per l’home, sobretot en èpoques estiuenques, cosa que comporta a que la producció resulti més difícil i inviable.

El que es vol és fomentar l’activitat en el sector

Tot i així però s’ha d’impulsar l’activitat forestal, cal recordar que en el territori català podem gaudir de tenir molts terrenys forestals, en els quals hi ha una gran vegetació amb la que es pot produir. Des del govern fa anys que s’estan executant campanyes no només per la fomentació de la utilització d’aquests territoris per part dels productors, sinó de cara als ciutadans, intentar que siguin conscients que els boscos s’han de cuidar i que tenen molta tendència a que siguin incendiats de manera involuntària o voluntària. De totes formes, sembla que aquestes conscienciacions no acaben de ser del tot efectives, ja que cada any sobretot a l’estiu, s’incendien un nombre considerable de boscos no només a territori català sinó a tot l’Estat.

El termini de convocatòria 2017 està vigent des del 16 de juny fins al 5 d’octubre inclòs.

 

FONT: Ruralcat