agricultura ecologica

Capdaventers en aquesta ‘modalitat’

Tot apunta a que aquest any 2017, Catalunya serà la Comunitat Autònoma d’Espanya que més utilitza productes d’agricultura ecològica, i un dels territoris d’Europa. L’alta producció i els consells de moltes associacions agrícoles són alguns dels secrets d’aquest fet insòlit.

Com ja vam analitzar fa uns mesos, l’agricultura ecològica té els avantatges i desavantatges, però sens dubte és un tipus d’agricultura si més no innovador, el qual les estadístiques demostren que cada cop hi ha més agricultors que opten pels seus mètodes.

Handicaps importants

El problema pel qual molts agricultors es queixen, són els alts preus que suposa la compra d’aquest tipus de productes. Sí que cada cop més aquestes produccions estan més ben vistes no només pels distribuidors sinó també pels consumidors, però el cas és que com afirmen moltes associacions com per exemple Unió de Pagesos, molts agricultors volen però no poden, amb la qual cosa, argumenten aquest fet com una impossibilitat per la implantació d’aquest tipus d’agricultura.

Alguns dels altres problemes més enllà del factor econòmic, és la durabilitat dels productes. Sí que pot ser atractiu i exòtic oferir aquests productes als compradors, però el cas és que darrera hi ha un manteniment molt dur el qual se li deu molta dedicació, amb la qual cosa en moltes ocasions suposa que hi hagi més despeses extra que no hi ha amb l’agricultura convencional.

Per la part del consumidor també suposa un esforç que potser no es troba amb l’agricultura convencional, i és que els productes s’han de consumir moments seguits de la compra, ja que al ser ecològics i no portar productes químics que vetllin pel seu manteniment de llarga durada, comporta a que s’han de menjar molt ràpid, cosa que no sempre agrada tot i la seva ‘naturalitat’.

Comparació amb Europa

Seguint amb les dades presentades ara per Eurostat, la superfície total dedicada a l’agricultura ecològica el 2016 als països UE-28 va ser de 11,9 milions d’hectàrees. Entre 2012 i 2016 l’agricultura ecològica ha crescut un 18,7% i les expectatives per als propers anys indiquen que aquesta evolució seguiràs sent positiva, destaca Eurostat.

Els quatre països amb més superfície total dedicada a agricultura ecològica són Espanya (16,9% del total de la UE-28), Itàlia (15,1%) França (12,9%) i Alemanya (9,5%). De forma global, aquests quatre països sumen 54,4% del total de la superfície ecològica europea.