Catalunya està lliure de la plaga Xylella fastidiosa