Aprovada la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020