mercat-de-la-boqueria

Des d’aquest mitjà analitzem en moltes ocasions la situació de l’agricultura catalana, en la qual s’ha vist que té situacions variants i inestables que no acaben de determinar un comportament regular. Un dels principals factors que han ocasionat les pèrdues i baixades d’aquest mercat, ha sigut en la majoria de casos el baix valor que el propi mercat li otorgava als productes, per la qual cosa ni els distribuidors ni els compradors finals acabaven pagant un valor monetari just que s’aproximés al primer cost de producció per aconseguir de primera mà el producte en concret.

Analitzant en termes generals, actualment sembla que l’agricultura catalana no està en el seu millor moment (tret d’alguns aspectes en concret com el que vam tractar aquí com el valor de la nectarina al mercat), ja que portem uns mesos seguits en els quals els valors que s’estableixen dels diferents productes dins del sector no són els adequats. En el comportament del mercat, quasi sempre hi ha algun episodi en el qual hi ha algun tipus de producte determinat dins d’un sector, el qual està en hores baixes o el valor no és el que se li hauria d’atribuir. Però des de fa un temps, aquest fenomen està afectant a molts tipus de productes del sector agrícola, englobant una situació desfavorable al mercat del sector primari i produccions agràries. Alguns dels factors que han comportat aquesta situació podrien ser els següents:

Explotacions reduides

Cada cop són les explotacions que es produeixen per treure’n els fruits, de les quals el nombre reduït de les produccions comporta que les vendes siguin més baixes, que els distribuidors tinguin menys mercaderies i com a conseqüència els preus pel consumidor final siguin més alts degut a que la demanda sigui relativament superior a l’oferta per la disponibilitat d’estoc. Són molts els factors que han provocat aquest aspecte, però en aquest cas pot ser que es degui a que els agricultors joves que s’inicien en la professió són considerablement menors als que es jubilen o estan a les vísperes de fer-ho. Així doncs, lògicament és un tema preocupant, en el qual s’hauria de treballar en millorar i fomentar la formació per atraure als joves i s’iniciïn en el sector.

Empresaris que compren explotacions agrícoles

Tot i que pot haver-hi un debat ampli sobre els factors favorables i desfavorables que comporta, la realitat és que aquests empresaris es dediquen a comprar explotacions per explotar-les el màxim possible, amb la qual cosa posteriorment comercialitzen els productes en grans quantitats als distribuïdors. A més si li afegim que en alguns casos, les condicions laborals dels treballadors d’aquests camps no sempre són les més adequades i òptimes, estalviant-se molts costos de mà d’obra i conseqüentment obtenint més marge de beneficis en les vendes. Aquesta situació vol dir que molts pagesos no puguin tenir les seves pròpies cultivacions i terres, per la qual cosa comporta que hi hagi menys diversitat de productes i menys competència en el mercat, el que fa que aquest s’acomodi amb la qualitat i preu dels mateixos productes i adquirint un comportament amb factors monopolístics i duopolístics.

Subvencions reduides

Com es citava abans, sempre que es redueixen les subvencions otorgades pel govern, és sinònim de tenir menys ajuts i que la possibilitat de produir sigui més complicada. Que s’han reduït les subvencions més d’un 20% en menys d’un any és una realitat, per la qual cosa ha suposat un cop dur genèric pel sector, tot i que cal dir (com vam informar ahir) que la branca de l’apicultura rebrà una quantitat important d’ajuts econòmics.

La reducció de les subvencions ha suposat que la producció sigui menor perquè els agricultors puguin comprar els cultius i també per altra part que el govern no intervingui en tota la sèrie d’episodis en què no s’han pagat els preus justos per molts productes degut a la baixada dels seus valors, amb la qual cosa sense els ajuts necessaris crea un mercat molt baix i per sota de les expectatives i paràmetres normals.

Producció de temporada i ecològica

També s’ha de tenir en compte el comportament convencional dels clients finals. Cal analitzar quines són les fruites que es compren en cada context de l’any, per tant cal treballar el màxim possible la fruita de cada temporada, ja que se sap amb un grau de certesa bastant alt que el comprador no falla, i si se li ofereix el producte que vol a un preu, qualitat i unes condicions dignes, aquest respondrà de forma positiva. El mercat d’aquest sector, té l’avantatge de tenir molts productes que són de primera necessitat en termes alimentaris, per tant se sap que amb una oferta acceptable hi haurà una bona demanda, ja que els clients també són conscients de la importància dels propis productes que el sector ofereix.