Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d´origen i qualitat i l´artesania alimentària