Agricultura informa als ajuntaments i al sector turístic del delta de l´Ebre sobre la plaga del caragol poma