Actuació contra la comercialització del cargol poma a Barcelona