fruites-hortalisses-espanya

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat a la Comissió Europea unes necessitats de fons per a l’anualitat 2017 de 270 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 23 milions d’euros corresponen a mesures per a la prevenció i gestió de crisi de mercat, el que suposa el 8% del total.

Es tracta d’una previsió que es realitza a principi de cada anualitat en funció dels programes operatius aprovats per les comunitats autònomes pel que l’ajuda final serà aproximadament el 80% -85% d’aquesta xifra.

En la present anualitat 2017 la sol·licitud d’ajut previst s’incrementa un 15% respecte a 2016 i un 18% respecte a 2015.

Les beneficiàries seran 491 organitzacions de productors repartides en 15 comunitats autònomes, destacant Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Extremadura i Aragó.

Espanya és el segon Estat membre receptor d’aquests ajuts amb el 25% del total de la Unió Europea i únicament per darrere d’Itàlia. Cal destacar que a Espanya aquest ajut ha seguit una evolució a l’alça des de la seva creació el 1997.

RÈGIM D’AJUDES EN EL SECTOR DE FRUITES I HORTALISSES

Aquest règim d’ajudes al sector de les fruites i hortalisses, establert i desenvolupat mitjançant normativa comunitària, consisteix en que les organitzacions de productors que constitueixin un fons operatiu tenen la possibilitat d’accedir a ajudes per a realitzar accions de millora de les infraestructures de producció i comercialització , de millora de la qualitat i medi ambient, d’investigació, formació i assessoria, així com de prevenció i gestió de crisi de mercat entre d’altres, en el marc dels programes operatius de caràcter plurianual.

Així, les organitzacions de productors es poden beneficiar d’un ajut de la Unió Europea del 50% de les accions realitzades (el 60% en determinats casos) i costejades amb aquest fons operatiu, fins al límit del 4,1% del valor de l’ producció comercialitzada de cada organització de productors, que es pot elevar al 4,6% per a accions de prevenció i gestió de crisi.
Es tracta d’una línia d’ajudes que ve experimentant un creixement constant, de manera que l’any 2015 ja es va arribar als 201 milions d’euros d’ajudes de la UE, xifra que el 2014 va ascendir a 184 milions d’euros.