14 milions d´euros en ajuts per a la incorporació de 497 joves a l´activitat agrària l´any 2016